Spread the sign

Teckenspråkslexikon

Spread the sign är ett internationellt, webbaserat teckenspråks-verktyg som ökar tillgängligheten för teckenspråk och som kan förenkla kommunikationen mellan teckenspråksanvändare, världen över.

Detta verktyg ger möjligheten att via videoklipp se hur ord och meningar tecknas – på många olika teckenspråk. Webbsidan www.spreadthesign.com kan förenkla kommunikationen mellan döva och hörande i olika delar av världen.

SpreadtheSign grundades 2006 som ett svenskt projekt av samhällskunskapsläraren Thomas Lydell från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Den första finansieringen gjordes genom Europeiska kommissionen och Leonardo programme, Life Long Learning.

Det är viktigt att belysa att teckenspråk inte är internationellt. Varje land har sitt egna, nationella teckenspråk – precis som det talade språket.

Vi har hittills laddat upp mer än 500.000 tecken i vår databas. Det är ett pågående projekt och vårt mål är att kunna lägga till fler språk framöver. SpreadtheSign är det enda teckenspråkslexikonet av detta slag.

Vi har även en mobilapp, Spread Signs, som lanserades i Sverige 2011, för Android och iPhone. Från och med 2016 har vi även en quiz-app som vi kallar Spread Quiz. Denna är gjord från videor i vår databas och syftet är att man ska kunna lära sig teckenspråk på ett kul sätt.

Vår sida är gratis att titta på för våra privata användare. Forskare, utvecklare, universitet och
företag måsta köpa en licens. Besökarna väljer ett språk att skriva in ord på och videor visas då på teckenspråk.

Foto från vårt möte i Madrid 2015