Möte i Sverige

Spreadthesign har haft ett möte i Malmö, December 2015. Ett bra möte med många skratt (som vanligt). Vi är väldigt glada för våra nya partners – Frankrike och Kroatien!

Unde mötet pratade vi om hur vi ska jobba i fortsättningen och om vårt kvalitetsjobb. Vi diskuterade även utvecklingen av vår app. Vi ser fram emot att se alla igen på nästa möte!