Möte i Örebro

Stormöte med 15 stycken partnerländer som kom till Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad. Det unika med Örebro är att det mest använda språket, efter talad svenska, är det svenska teckenspråket. I ingen annan stad i Sverige har teckenspråket den positionen. Nu har vi kick off möte i ett nytt Erasmus EU-projekt om att göra 360-bilder till Spreadthesign.