Möte i Spanien

Under en varm period i Spanien hade vi ett avslutande projektmöte i Madrid, i juni 2015. Europeiska kommissionen besökte oss och vi fick en möjlighet att visa dem det massiva arbete som krävs för att översätta mellan de olika språk vi använder under våra möten – för att inkludera oss alla, både döva och hörande.

Utöver mötena besökte vi även döva föreningen och fick se en teater, gjord av döva aktörer.