Första mötet i Sverige

Här träffades vi för första gången i oktober 2006 på Tullängsskolan i Örebro, Sverige. Sex länder och de flesta av oss var helt nya för varandra. Men isen bröts direkt. Alla ville göra det här! Skapa världens största teckenspråkslexikon.

Vi byggde en fungerande beta-webbplats som var i drift i december 2006. Det var bara några ord / tecken förstås, men det var en början. Det var de dagar då vi kunde ha ett komplett samarbetsmöte i ett litet rum … idag behöver vi mer utrymme!